Focus Zwolle

Het Herstelteam in Zwolle zoekt proactief en outreachend contact met bewoners met een psychische
kwetsbaarheid. Het gaat om een diverse groep mensen met complexe problematiek, van wie de
meesten weinig of geen sociale contacten hebben.

Het Herstelteam werkt vanuit intermenselijk contact zonder verplichtingen of verwachtingen. We zijn
present, bieden hoop, gaan op zoek naar de intrinsieke motivatie van de persoon om zijn situatie te
verbeteren, en wijzen hem dan de weg.

Het Herstelteam is een zelfsturend, multidisciplinair team bestaande uit twee medewerkers van de
sociale wijkteams, twee sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (GGz-consulenten) van Dimence en
twee ervaringsdeskundigen van Focus.

Voor versterking van het Herstelteam is Stichting Focus op zoek naar een Senior ervaringsdeskundige (16 upw)

Werkzaamheden:

 • Contacten leggen en gesprekken voeren
 • Behoefte signaleren aan hulp, sociale contacten of bezigheden buitenshuis
 • Doorverwijzen en op weg helpen
 • Collega’s ondersteunen bij het herstelgericht werken en denken
 • Overleg met netwerkpartners
  Functie-eisen:
  We zoeken iemand met ruime werkervaring als ervaringsdeskundige, bij voorkeur iemand die
  ervaring heeft met beide zijden van de hulpverlening: als cliënt en bijvoorbeeld als lid van een
  ambulant team.
 • Kan de herstelvisie in praktijk brengen en overdragen
 • Werkt vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid en wederkerigheid
 • Sociaal vaardig
 • Vraaggericht
 • Kennis van de sociale kaart
 • Kan werken in een multidisciplinair team
 • Kan bijdragen aan de teamontwikkeling

Stichting Focus is een zelfregie- en herstelorganisatie, actief in Zwolle en Kampen, waar mensen met
en zonder ervaringsdeskundigheid activiteiten organiseren. Je wordt lid van een bevlogen en
betrokken team.

Inschaling in schaal 6 volgens de CAO Sociaal Werk. De aanstelling is in eerste instantie tot het einde
van het jaar, met de intentie tot verlenging met onbepaalde tijd.


Reacties graag uiterlijk 16 juni 2024 naar Roel Suidgeest: per mail naar roelsuidgeest@focuszwolle.nl
of per gewone post naar Stichting Focus, Zerboltstraat 63, 8022 RW Zwolle. Voor meer informatie
kun je bellen met: 038 4525802. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 26 juni 2024.