Focus Zwolle

Stichting Focus is een zelfregie- en herstelorganisatie actief in Zwolle en Kampen. We zijn er voor iedereen die na een psychose, depressie, verslaving of andere ontwrichtende ervaring zijn leven weer op de rit wil krijgen, voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen in een sociaal isolement en verder voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken.

Stichting Focus is geen hulpverlening maar een sociale omgeving waar mensen op basis van peer support samenwerken aan hun emancipatie en herstel. Het meest onderscheidende van Focus is dat ervaringskennis in het werk een zeer belangrijke rol speelt. Medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en stagiaires hebben zelf ervaring met psychische ontwrichting.

Naar aanleiding van het aanstaande aftreden van de huidige voorzitter van ons bestuur zoeken wij:

Twee bestuursleden

onder wie een beoogde voorzitter.

Het gaat om een onbezoldigde functie. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. De totale inzet is ongeveer 40 uur per jaar.

Taken en verantwoordelijkheden

Stichting Focus heeft een toezichthoudend bestuur. Ontwikkeling en uitvoering van beleid zijn in handen van de directeur, met een team van dertien medewerkers. Het bestuur toetst het beleid aan de doelstellingen van de organisatie en aan de voorwaarden voor een gezonde bedrijfsvoering. Het bestuur heeft incidenteel een representatieve bijeenkomst en is beschikbaar voor advies of gedachtewisseling met de directeur.

Van de voorzitter zijn daarnaast de taken:

Bestuursvergaderingen voorbereiden en leiden;

De verschillende bestuurstaken coƶrdineren;

Optreden als eerste aanspreekpunt voor de directeur;

Vertegenwoordigen van de stichting op bestuursniveau.

Wij vragen

Van onze bestuursleden vragen wij:

Betrokkenheid bij de doelgroep;

Onderschrijven van de visie van focus;

Onafhankelijkheid, collegialiteit en integriteit;

Kritisch en analytisch vermogen;

Balans tussen afstand en betrokkenheid;

Begrip van het functioneren van een bottom-up organisatie.

Van de voorzitter vragen we bovendien:

In staat zijn tot het leiden van het bestuur;

Bekend met actuele ontwikkelingen in het sociale en medische domein;

Bekend met het bestuurlijk netwerk in zorg en welzijn in Zwolle en omgeving;

Bekendheid met de cliƫntenbeweging t.b.v. de positionering van Focus in het netwerk.

Wij bieden

Focus is een sociale organisatie waar mensen met en zonder ervaringsdeskundigheid gezamenlijk activiteiten organiseren en ondernemen. Er heerst een informele en verwelkomende sfeer waarin iedereen meedoet. Je wordt lid van een bevlogen en betrokken groep mensen. Je bent welkom op onze sociale activiteiten zoals het kerstfeest of een vrijwilligersdag. Je levert een zinvolle maatschappelijke bijdrage aan de leefomgeving.

Reageren

Heb je belangstelling, of heb je vragen? Je kunt contact opnemen met onze voorzitter, Steven Makkink: stevenmakkink@gmail.com of onze directeur, Roel Suidgeest: roelsuidgeest@focuszwolle.nl of 06 39457026.