Stichting Focus is een zelfregie- en herstelinitiatief in Zwolle met als doel het verbeteren van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid.

We zijn er voor iedereen die na een psychose, depressie, verslaving of andere ingrijpende ervaring zijn leven weer op de rit wil krijgen, voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen in een sociaal isolement en verder voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken.

Stichting Focus is geen hulpverlening maar een sociale omgeving waar mensen met en zonder ervaringsdeskundigheid op basis van peer support werken aan emancipatie en herstel. Onze kernwaarden zijn gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Het aanbod van Focus laat zich onderverdelen in educatie en participatie. Focus op Herstel hoort tot de educatieve tak, en ontwikkelt en organiseert hersteltrainingen en andere herstelondersteunende educatieve activiteiten.

Focus op Herstel bestaat uit een team vrijwilligers die de trainingen ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen aan andere mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Trainers worden intern opgeleid. De coördinatie wordt verzorgd door een betaalde kracht.

Voor Focus op Herstel zijn we op zoek naar een:

Coördinator hersteltrainingen m/v/x (24 upw)

Doel van de functie

De coördinator draagt zorg voor de kwaliteit, de continuïteit en de ontwikkeling van het educatieve aanbod van Focus op Herstel.

Plaats van de functie binnen de organisatie

De coördinator geeft hiërarchisch en functioneel leiding aan een team van trainers en legt verantwoording af aan de teamleider.

Verantwoordelijkheden

 • Werven, opleiden en begeleiden van trainers (vrijwilligers en stagiaires).
 • Ontwikkelen en organiseren van trainingen.
 • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van trainingen.
 • Zorgen voor een prettige werksfeer en een sociaal veilige omgeving.
 • Kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen van Focus op Herstel.

Taken

De coördinator voert de volgende taken uit of ziet toe op de uitvoering ervan:

 • Eerste aanspreekpunt voor de trainers.
 • Interne contacten: verbinding met de rest van de organisatie.
 • Externe contacten: samenwerking en uitwisseling van mensen en expertise.
 • Periodieke rapportage aan de teamleider.
 • Alle werkzaamheden die horen bij het organiseren en uitvoeren van een training.
 • Vergaderingen uitschrijven en voorzitten.

Wij vragen

 • Relevante werkervaring, bij voorkeur in een educatieve omgeving.
 • Betrokkenheid en betrouwbaarheid.
 • Een heldere en coachende stijl van leiding geven, uitgaande van gelijkwaardigheid.
 • Oog voor de talenten en competenties van de trainers.
 • Ontwikkelt in samenspraak met de trainers een visie op de toekomst van Focus op Herstel.
 • Houdt overzicht. Stelt kaders. Kan plannen, organiseren en delegeren.
 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
 • Ervaringsdeskundig. Daaronder verstaan wij:
  • Je hebt persoonlijke ervaring met een psychische kwetsbaarheid.
  • Je hebt voldoende afstand tot je eigen problematiek.
  • Je kan goed reflecteren op jouw ervaringen en gevoelens.
  • Je staat open voor feedback en vragen.

Wij bieden

Focus is een sociale organisatie waar mensen met en zonder ervaringsdeskundigheid activiteiten organiseren en ondernemen. Er heerst een warme sfeer waarin iedereen meedoet. Je komt te werken in een inspirerende omgeving met mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen. Je wordt lid van een bevlogen en betrokken team. Je bent welkom op onze sociale activiteiten zoals het kerstfeest, een teamborrel of een teamuitje. Tot de arbeidsvoorwaarden behoren een individueel keuzebudget en een pensioenregeling.

Aanstelling en inschaling

Aanstelling in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op vast. De functie is voor 24 uur per week en is ingeschaald in schaal 6 volgens de CAO Sociaal Werk.

Reacties en informatie

Belangstellenden kunnen schriftelijk reageren met motivatie en CV naar: Stichting Focus, t.a.v. Hans Tjoelker, Zerboltstraat 63, 8022 RW Zwolle, of per mail: hanstjoelker@focuszwolle.nl. Voor vragen is Hans bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag via ons telefoonnummer 038 4525802.

Sluitingsdatum is 7 augustus 2022. Sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 15 augustus.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.